Regulamin opinii

  1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów i usług. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: Upgrowth Therapy Ltd., Unit 4E Enterprise Court, Farfield Park S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania.
  2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie www.anna-rogowska.pl.
  3. Wszystkie publikowane na naszych stronach internetowych opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z naszych produktów i usług lub je nabyli.
  4. Nie przewidujemy możliwości automatycznego publikowania opinii na naszych stronach internetowych. Z prośbą o przekazanie opinii zwracamy się do każdego naszego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymamy, samodzielnie publikujemy ją na stronie.
  5. Nie przewidujemy jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.
  6. Nie wszystkie opinie, które otrzymujemy, podlegają publikacji. We własnym zakresie decydujemy, czy daną opinię chcemy wykorzystać.
  7. Prośbę o wystawienie opinii wysyłamy na adres e-mail klienta, który pozyskaliśmy przy zawieraniu z klientem umowy, co traktujemy jako mechanizm zapewniający że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z naszych produktów i usług lub je nabył.
  8. Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a my opublikowaliśmy taką opinię na naszych stronach, zgłoś nam ten fakt, wysyłając wiadomość na adres anna.spotkania@gmail.com. Rozpatrzymy takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usuniemy opinię z naszych stron internetowych.
  9. Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na naszych stronach jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres anna.spotkania@gmail.com. Każdą skargę rozpatrujemy w ciągu 14 dni.

Regulamin obowiązuje od dnia 29.02.2024.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf linki znajdują się poniżej regulaminu.